Đội Ngũ Quản Lý

budi

Budi Susanto

Cố vấn cao cấp

Ông Budi Susanto hiện là Giám đốc Quản trị Rủi ro Khối Wealth Management của BNP Paribas tại Singapore, phụ trách thị trường Singapore và các nước Đông Nam Á. Ông đã có hơn 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Wealth Management và quản lý rủi ro đối với danh mục tài sản lên đến hàng chục tỷ USD của khách hàng. Với kiến thức sâu rộng về ngành Wealth Management và các sản phẩm tài chính quốc tế cũng như sự nắm bắt xu hướng của thị trường, Ông Susanto góp phần quan trọng trong việc xây dựng năng lực cốt lõi cho Bright Capital và có những tư vấn phù hợp khi có yêu cầu.

graceLe

Lê Việt Nga, CFA

Giám đốc điều hành

Bà Lê Việt Nga có hơn 13 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành ngân hàng và quản lý quỹ đầu tư tại Việt Nam. Trước khi thành lập Bright Capital, từ năm 2010 đến năm 2014, Bà Nga là Giám đốc đầu tư và sau đó Giám đốc điều hành tại Techcom Capital, công ty quản lý quỹ của Techcombank Việt Nam, tại đây bà quản lý danh mục đầu tư lên đến 200 triệu USD và là thành viên của Hội đồng quản trị đối với nhiều công ty tại Việt Nam. Trước khi làm việc tại TechcomCapital, năm 2006 bà Nga đã đóng góp vai trò quan trọng trong việc thiết lập Công ty Quản lý Đầu tư BIDV – Vietnam Partner và quản lý danh mục cho hai quỹ Quỹ Đầu tư Việt Nam và VIF2 với giá trị tương ứng là 90 triệu USD và 30 triệu USD. Bà Nga có chứng chỉ CFA và bằng Thạc sĩ Tài chính Quốc tế tại Đại học Amsterdam năm 2004.