Những thay đổi mới trong danh sách tay nghề định cư Úc 2018

Chính phủ Úc vừa thông qua những thay đổi trong danh sách tay nghề định cư Úc có hiệu lực từ 17/1/2018. Những thay đổi này liên quan đến các ngành nghề sẽ:

(1) được thêm vào danh sách tay nghề

(2) được chuyển đổi giữa danh sách tay nghề trung và dài hạn (MLTSSL) và ngắn hạn (STSOL)

(3) bị loại khỏi danh sách

Một số ngành nghề sẽ có thay đổi hoặc bổ sung điều kiện áp dụng kèm theo.

1. Những ngành nghề được thêm vào danh sách tay nghề:

Có 3 nghề được bổ sung vào danh sách, gồm có: Property Manager, Psychotherapist, Real Estate Representative.

1

2. Những ngành nghề được chuyển giữa các danh sách

Hai ngành nghề được chuyển từ danh sách tay nghề ngắn hạn (STSOL) sang danh sách trung và dài hạn (MLTSSL) là: Horse BreederManagement Consultant.

2

3. Những ngành nghề loại khỏi danh sách

2 ngành nghề bị loại khỏi danh sách tay nghề định cư bắt đầu từ 17/1/2018 gồm có: Building Associate, Hair or Beauty Salon Manager.

3

4. Những ngành nghề chỉ thay đổi điều kiện

6 ngành nghề vẫn giữ nguyên trong danh sách hiện tại, chỉ thêm/thay đổi điều kiện áp dụng, gồm có: Accomodation and Hospitality Managers, Management Accountant, Massage Therapist, Recruitment Consultant, Supply and Distribution Manager và Taxation Accountant.

4

Để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Email: contact@bright-capital.sg

Hotline: 088 813 3600

nguồn: www.homeaffairs.gov.au

.
Facebook By Weblizar Powered By Weblizar