Singapore Company Formation

Get Started

Các bước đăng ký thành lập công ty tại Singapore với Bright Capital

Real-Estate-Landscape

Những điều cần lưu ý trước khi đăng ký 

  • Tên công ty. Tên công ty cần được chấp thuận trước khi đăng ký thành lập công ty có thể tiến hành.
  • Hội đồng quản trị. Bắt buộc có ít nhất một thành viên hội đồng quản trị là công dân hoặc thường trú nhân Singapore. Không có quy định về số lượng các thành viên công dân hoặc nước ngoài khác. Thành viên hội đồng quản trị phải đủ 18 tuổi, không bị tuyên bố phá sản hoặc bị buộc tội bởi các hành vi vi phạm pháp luật trước đó. Không quy định thành viên hội đồng quản trị phải là cổ đông.
  • Cổ đông. Công ty tư nhân hữu hạn ở Singapore có thể có ít nhất 1 và tối đa 50 cổ đông. Cổ đông có thể là pháp nhân hoặc tư nhân. 100% cổ đông là người nước ngoài cũng được chấp nhận. Việc chuyển nhượng hoặc thêm cổ phần có thể được thực hiện bất kì lúc nào sau khi công ty Singapore được thành lập.
  • Thư ký công ty. Theo điều 171 luật Doanh Nghiệp, mỗi công ty cần chỉ định một thư ký có đủ năng lực trong vòng 6 tháng kể từ ngày thành lập. Nếu công ty chỉ có một cổ đông/một thành viên hội đồng quản trị thì người đó không thể làm thư ký. Thư ký của công ty phải là công dân hoặc thường trú nhân Singapore.
  • Vốn góp. Vốn góp tối thiểu cho đăng ký công ty ở Singapore là S$1, có thể tăng bất cứ lúc nào sau khi thành lập công ty. Không có yêu cầu về vốn pháp định ở Singapore.
  • Địa chỉ đăng ký. Để thành lập công ty Singapore, cần có địa chỉ nội địa ở Singapore làm địa chỉ đăng ký của công ty. Địa chỉ đăng ký cần là một địa chỉ thật (cư dân hoặc thương mại), và không thể là hộp thư bưu điện.
  • Thuế. Thuế thu nhập doanh nghiệp cao nhất là 17%. Để biết thêm các thông tin chi tiết về thuế, xem tại link.

Những điều cần lưu ý cho người nước ngoài khi đăng ký thành lập công ty tại Singapore với dịch vụ của Bright Capital

Liên Hệ

Tầng 17, Tòa nhà Prime Center, 53 Quang Trung, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

contact@bright-capital.sg

0888 133 600

Your message has been sent. Thank you!