14 tỷ

 • Vị trí:
 • Loại sản phẩm:
 • Mã:
 • Số phòng ngủ:
 • Số phòng tắm:
 • Số chỗ đậu xe:
Xem Thêm

30 tỷ

 • Vị trí:
 • Loại sản phẩm:
 • Mã:
 • Số phòng ngủ:
 • Số phòng tắm:
 • Số chỗ đậu xe:
Xem Thêm

5 tỷ

 • Vị trí:
 • Loại sản phẩm:
 • Mã:
 • Số phòng ngủ:
 • Số phòng tắm:
 • Số chỗ đậu xe:
Xem Thêm

6 tỷ

 • Vị trí:
 • Loại sản phẩm:
 • Mã:
 • Số phòng ngủ:
 • Số phòng tắm:
 • Số chỗ đậu xe:
Xem Thêm

3 tỷ

 • Vị trí:
 • Loại sản phẩm:
 • Mã:
 • Số phòng ngủ:
 • Số phòng tắm:
 • Số chỗ đậu xe:
Xem Thêm

20 tỷ

 • Vị trí:
 • Loại sản phẩm:
 • Mã:
 • Số phòng ngủ:
 • Số phòng tắm:
 • Số chỗ đậu xe:
 • Diện tích đất:
 • Tầng cao:
Xem Thêm

Giá chỉ từ 10 tỷ VND

 • Vị trí: Rochedale , Brisbane, QLD
 • Loại sản phẩm: Mua nhà
 • Số phòng ngủ: 4
 • Số phòng tắm: 3
 • Số chỗ đậu xe: 2 oto
 • Số tầng: 2
 • Diện tích xây dựng: 200m2
 • Sân vườn: Sân vườn riêng
Xem Thêm

12 tỷ

 • Vị trí:
 • Loại sản phẩm:
 • Mã:
 • Số phòng ngủ:
 • Số phòng tắm:
 • Số chỗ đậu xe:
Xem Thêm

10 tỷ

 • Vị trí:
 • Loại sản phẩm:
 • Mã:
 • Số phòng ngủ:
 • Số phòng tắm:
 • Số chỗ đậu xe:
Xem Thêm

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Hotline: 0888 133 600

Email: contact@bright-capital.sg

Form Liên Hệ