Restructuring And M&A

Get Started

Thủ tục sau khi thành lập công ty tại Singapore

Image result for singapore company registration

Các công việc cần thực hiện sau khi thành lập công ty ở Singapore:

Chứng nhận thành lập doanh nghiệp

ACRA sẽ gửi email chính thức xác nhận thành lập doanh nghiệp. Thông báo này bao gồm số đăng kí doanh nghiêp và được coi như chứng nhận thành lập doanh nghiệp chính thức ở Singapore. Bản cứng chứng nhận thành lập doanh nghiệp không cần thiết ở Singapore. Nếu cần, doanh nghiệp vẫn có thể yêu cầu ACRA cung cấp bản cứng sau khi thành lập doanh nghiệp. Phí lấy bản cứng là S$50, và bản cứng có thể lấy ngay ngày hôm sau tại văn phòng ACRA.

Hồ sơ kinh doanh của công ty

Hồ sơ kinh doanh bao gồm các thông tin cơ bản của công ty có thể được đăng kí online với ACRA và trả phí. Một bản pdf sẽ được gửi trong vòng 1 giờ từ khi yêu cầu và bao gồm các thông tin chính như sau:

  • Tên công ty và số đăng kí
  • Tên trước đây, nếu có
  • Ngày thành lập
  • Hoạt động chủ yếu
  • Vốn góp
  • Địa điểm đăng kí
  • Thông tin cổ đông
  • Thông tin thành viên hội đồng quản trị
  • Thông tin thư kí công ty

Hai văn bản mềm trên là đủ cho mọi hoạt động pháp lý và hợp đồng ở Singapore, bao gồm mở tài khoản ngân hàng công ty, kí thuê văn phòng, dịch vụ điện thoại, internet,…

Related image

Mở một tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp

Sau khi đăng kí thành công công ty, một tài khoản ngân hàng có thể được mở với những ngân hàng lớn ở Singapore như HSBC, Standard Chartered, Citibank, DBS, OCBC, UOB, vv. Chi tiết của việc mở tài khoản ngân hàng có thể tham khảo tại link sau:

Đăng kí giấy phép kinh doanh

Tùy vào hoạt động của công ty, có thể cần một hoặc nhiều hơn một giấy phép kinh doanh sau khi thành lập công ty và trước khi có thể thực hiện hoạt động kinh doanh. May mắn là, rất ít hoạt động kinh doanh yêu cầu giấy phép như vậy. Ví dụ về hoạt động kinh doanh yêu cầu giấy phép là nhà hàng, trung tâm giáo dục, môi giới du lịch, dịch vụ tài chính, xuất nhập khẩu,…

Đăng kí thuế hàng hóa và dịch vụ (GST)

Nếu doanh thu dự báo hằng năm của công ty vượt trên 1 triệu SGD, công ty cần đăng kí thuế hàng hóa và dịch vụ. Khi đã đăng kí thuế hàng hóa và dịch vụ, thuế suất 7% sẽ bị đánh vào khách hàng của công ty với những hàng hóa và dịch vụ họ sử dụng và nộp cho nhà nước. Đăng kí thuế hàng hóa và dịch vụ là không bắt buộc nếu doanh thu của công ty không vượt quá 1 triệu SGD một năm.

Thông tin cần cung cấp hằng năm

Khi công ty Singapore đã được thành lập, cần tuân thủ các quy định theo luật doanh nghiệp về việc điền và cung cấp thông tin thủ tục hằng năm.

Để có thêm thông tin chi tiết, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với Bright Capital qua các kênh:

Email: contact@bright-capital.sg
Hotline: 0888 133 600

Liên Hệ

Tầng 17, Tòa nhà Prime Center, 53 Quang Trung, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

contact@bright-capital.sg

0888 133 600

Your message has been sent. Thank you!